Химн към Агни

01/01/1970

Съставянето и окончателното кодифициране на самаведа се осъществява през така наречената „епоха на Куру“ (приблизително 1200-700 г. пр. Хр.) и представлява пряко следствие от нарастващата значимост на ритуала в социално-политическия и духовен живот на ведическото общество. Самаведа се състои от същите стихове и строфи, които оформят съдържанието на първата веда¹, но допълнени от съответен напев (саман), мелодия, която има определено ритуално предназначение и послание. Самаведа е по-обемна от Ригведа, защото стиховете често се повтарят или допълват за целите на ритуалното им изпяване. За разлика от първата веда, „музикалният“ сборник съдържа общо 1810 стиха.

По подобие на първата веда самаведа започва с песен възхвала към бога на огъня Агни, която представлява компилация от ригведически строфи (общо десет на брой), взети от различни поеми в Ригведа. Първата, например, е взета от шестата мандала, втората – от четвъртата, третата – от първата, следващите две – от осмата и т. н.

Химн към Агни

Самаведа I. 1

 

 

1. О, Агни! Ела, възхваляван, на пиршество, възлиянията жертвени [вкуси]

приседни връз свещената трева² като [жреца] хотри³.

 

2. Ти, Агни, за [жрец] хотри на всички ритуали

ръкоположен бе от боговете сред [земните] люде.

 

3. Агни си избираме за пратеник, хотри, всичко притежаващ⁴,

изкусен [в извършването на] този обред.

 

4. Нека Агни [демоните] Вритра⁵ да срази, чрез възторга [в песните ни]

над богатствата бдящ, разпален, сияен, почитан с възлияния!

 

5. Аз възхвалявам твоя най-любим гост като скъп приятел, о, Агни, него,

който, подобно на бойна колесница, [спечелва] богатство [за нас].

 

6. О, Агни, закриляй ни с огромната си мощ от всички злини,

а също и от омразата на смъртния човек!

 

7. О, Агни, ела! Аз ще продължа да те възхвалявам така със своите песни.

Порасни могъщ, [отпил] тези капчици Сома⁶!

 

8. Нека ватса⁷ отвлече ума ти дори от най-възвишената обител!

О, Агни, аз копнея за теб със [своята] възхвала.

 

9. Тебе, Агни, атхарван⁸, предводителят на всички жертвопринасящи,

те донесе, изтръгвайки те от небесното пространство⁹.

 

10. О, Агни, донеси ни ярка светлина, за да бди зоркo над нас,

защото ти си видимият бог за нас!

 

Превод от санскрит: Милена Братоева

 

 


¹ Само 75 стиха от самаведа не са засвидетелствани в Ригведа. Б.пр.

² Слама, наречена бархис, която се разстила върху мястото, на което се провежда съответният ритуал.

³ Жрецът рецитатор във ведическия публичен ритуал, който трябва да призовава боговете,

декламирайки възхвалите и молитвите в Ригведа. Б.пр.

⁴ В песнопението е употребен епитетът на Агни, Вишваведас, който е един от най-характерните и важни от функционална гледна точка. Епитетът има амбивалентна семантика и означава едновременно „всезнаещ“ и „притежаващ всичко“. Б.пр.

⁵ Демонично същество, персонифициращо Хаоса, състоянието на пред-свят във ведическата митология. Б.пр.

⁶ Едно от най-древните божества във ведическия пантеон, асоциирано със светлината. Изобразява се като бог растение, чийто прецеден сок се пие от участниците в ритуалите в негова чест. вярвало се е, че този сок дарява изключителна съзидателност и мощ на пиещия го. Б.пр.

⁷ Букв. „теленце“, „малко“, „дете“, означава също „година“ и е название на определен етнос, както и на земята, която този етнос населява. Б. пр.

⁸ Жрец на огъня, свързан с традицията на Атхарваведа. Б.пр.

⁹ Глаголният корен math, който е употребен в текста, има значението на „трия“, „търкам“ и се асоциира с разпалването на огън чрез триенето на две съчки една в друга. Б.пр.