Литературен светилник

Гаган Гил

Гаган Гил

Из „Ненавременно желание“, „Туп-туп сърце туп-туп” и „Буда в мрака” Гаган Гил е родена през 1959 в Делхи и пише на хинди. След дългогодишна кариера като литературен редактор в The Times of India и Sunday Observer тя се посвещава на творческото писане. Автор е на стихосбирките: „Един ден ще се завърне момичето” (1989), „Буда в мрака” (1996), „Ненавременно желание” (1998) и „Туп-туп сърце туп-туп” (2003). През ...

Гаурав Соланки

Гаурав Соланки

Защо е прегръдките ти няма рибки? Гаурав Соланки е роден през 1986 г. в Раджастхан. По образование е електро-инженер. Известно време работи в сп. „Техелка“. В момента е автор на свободна практика в Делхи. Публикува стихове и разкази в различни списания. Все още няма издадена книга. Защо в прегръдките ти няма рибки?   Сини очи   – Ама ...

Бхагавадгита

Бхагавадгита

Бхагавадгита представлява интегрална част от древноиндийския епос Махабхарата, експлицираща целта, характера и дълбокия смисъл на основното събитие – битката на Курукшетра. През хилядолетното си съществуване текстът е функционирал и самостоятелно както в устната така и в писмената традиция. Той е един от основните авторитети на знанието и  учението за същността на живота и съвършенството, и методите за постигането им, преподавани в различните школи на ...

Самовъзхвалата на Вак

Самовъзхвалата на Вак

Химн 125 от десетата мандала на Ригведа се счита за един от най-емблематичните текстове на ведическата култура, закодирал в себе си дълбокото познание на ведическите поети жреци за същността и функцията на звука и на езика като творяща енергия. Химнът е образец на жанра атмастути, тоест „себевъзхвала“. Тази жанрова разновидност поражда разгорещена полемика сред специалистите, защото по своя структурен модел се различава съществено от формата на стандартния химн в Ригведа от типа ...

Химн към Агни

Химн към Агни

Съставянето и окончателното кодифициране на самаведа се осъществява през така наречената „епоха на Куру“ (приблизително 1200-700 г. пр. Хр.) и представлява пряко следствие от нарастващата значимост на ритуала в социално-политическия и духовен живот на ведическото общество. Самаведа се състои от същите стихове и строфи, които оформят съдържанието на първата веда¹, но допълнени от съответен напев (саман), мелодия, която има определено ритуално предназначение и послание. ...