За нас

Клуб „Приятели на Индия” е доброволно сдружение с нестопанска цел и общественополезна дейност, регистрирано по ЗЮЛНЦ юридическо лице, което организира културни прояви – беседи, прожекции, спектакли, семинари, срещи, чествания и изложби, свързани с Индия.

С дейността си Клуб „Приятели на Индия“ има за цел да запознае българската общественост с различни аспекти на културното и историческо наследство на Индия, както и на нейното настояще, с достиженията на българската научна индология, с развитието на междудържавните отношения и възможностите за разгръщане на неправителствените и стопански връзки между България и Индия, с творчеството на български художници, писатели, музиканти и изследователи, създали произведения свързани с Индия, с дейността на български състави и изпълнителски формации, разработващи теми от индийската традиция, с видни представители на индийските творчески и интелектуални среди, с индийското присъствие в българския обществен живот.

Клубът провежда Лектория – поредица от публични лекции от специалисти по Индия, предназначени за широка аудитория, както и три тематични поредици с беседи: „Въведение в аюрведа”, „Майстори на индийското музикално изкуство” и „Именити творци на индийското кино”.. Печатното издание на Сдружението – списание „Светилник” – отразява неговата дейност и представя важни акценти от българо-индийските отношения и индийската действителност, наред с публикуване на художествена литература, актуална информация, анализи и обзори.

Клуб "Приятели на Индия" -  ръководство 

Управителен съвет: Председател: Даниела Кънева Зам. председатели: Маргарита Георчева, Антоанета Заркова Членове: Боряна Камова, Александър Богданов, Николай Янков, Дора Горненска Клубен съвет: Атанас Атанасов, Веселка Асенова, Георги Върлинков, Еленка Вълканова, Жана Русева, проф. Иван Камбуров,  Иванка Влаева, Илияна Ангелова, Лиляна Литкова, Людмила Класанова, Милена Братоева, Момчил Веселинов, Надежда Кутева, Радка Димитрова, Снежана Барова, Цветан Стоянов. Контролната комисия:  Иван Камбуров (председател), Иванка Влаева, Радка Димитрова 

История

Клуб „Приятели на Индия” е основан на 8 февруари 1991 г. в София в клуба на Съюза на преводачите в България като обществена формация на българи, предимно от средите на интелигенцията, които по силата на своята професионална или служебна ангажираност или водени от жажда за знания са се докосвали до Индия и тя е оставила в сърцата и умовете им дълбока трайна следа. Инициатори са дългогодишните дейци на българо-индийското сътрудничество Владимир Ганев, Евгения Камова и Маргарита Георчева, а сред основоположниците на Клуба са имената на 101 български учени, писатели, журналисти, дипломати, художници, преводачи, индолози и общественици. Символично откриване на клубната дейност правят акад. Петър Динеков, поетът Найден Вълчев и временно управляващият тогава посолството на Р. Индия в България г-н Сани, като запалват в индийски светилник огъня на приятелството. За председател на Клуба е избрана акад. Вера Мутафчиева, за първи зам.-председател – Любомир Попов, който е първият български посланик в независима Индия по времето на министър-председателството на Джавахарлал Неру. Сред първите беседи и тематични вечери са изнесените от проф. Веселин Трайков и проф. Александър Шурбанов – също зам.-председатели на Клуба. Измежду основните прояви през последвалите години се помнят провеждането през 1997 г. на инициираната от Клуба и организирана съвместно с Българска академия на науките и Центъра за източни езици и култури в Софийския университет „Св. Климент Охридски” първа голяма научна конференция за Индия в България – „Индия в българската наука”, излизането на първия брой на клубния годишник „Светилник” през същата година, концертът на изпълнителката на индийски класически танци одиси Раджашри Бехера в зала 2 на НДК през 1999 г., голямата художествена изложба по повод десетгодишнината от създаването на Клуб „Приятели на Индия” с участието на над двадесет именити съвременни български художници, приятели на Индия, сред които акад. Светлин Русев, Юлий Минчев, проф. Румен Скорчев, проф. Андрей Даниел, Стоян Цанев, Георги Чапкънов,  Георги Върлинков, Любен Стоев, Венета Василева и др., честванията на 50-тата и 70-тата годишнини от Независимостта на Индия, на 50-тата и 60-тата годишнини от установяването на дипломатически отношения, на 150-годишнините от рожденията на Рабиндранат Тагор и Махатма Ганди. По инициатива на Клуба в партньорство с ЦИЕК на СУ през 2018 г. бе издигнат първият паметник на Махатма Ганди у нас, реализиран по идеен проект на Иван Русев, издигнат в Южен парк в София по проект в съавторство с арх. Станислав Константинов.

 

Към Клуба през годините се присъединяват над 500 души, включително множество видни български творци и изпълнители, учени и общественици, сред които наред с вече споменатите и проф. Александър Фол, акад. Панайот Бончев, акад. Чудомир Начев, проф. Иван Маразов, акад. Антон Дончев, Любомир Левчев, Георги Константинов, проф. Снежана Барова, проф. Николай Кауфман, д-р Петър Берон, проф. Стойна Баналиева, Владимир Голев, Калина Ковачева, Надежда Кутева, Росица Баталова, Гергина Тончева, Даниела Кънева, Тодор Кюранов, Венцеслав Евтимов, проф. Станислав Памукчиев и много други. Мнозина от тях са сред членовете-основатели на Клуба. Избраното през 2010 г. ново ръководство на Клуб „Приятели на Индия”, с председател проф. Александър Шурбанов, събира заедно някои от първите му членове с най-младото поколение в него.Това през 2015 г., с председател Даниела Кънева, продължава тази линия на приемственост и същевременно даване на възможност на младите в клуба да участват по-активно в решенията за дейността и облика му. За годините на своето съществуване Клубът се утвърди не само като средище на хората с интереси към богатото културно наследство и впечатляващите съвременни постижения на Индия, но и като една от формите за поддържане и развиване на традиционното приятелство между България и Индия. Клуб „Приятели на Индия” организира или участва в срещи с гости от Индия от най-различен ранг и области – писатели, университетски преподаватели, парламентаристи, държавни ръководители на Р. Индия, сред които двама от бившите й президенти – д-р Шанкар Даял Шарма (1994 г.) и д-р Абдул Калам (2003 г.), вицепрезидентът Кришан Кант (2000 г.), държавният министър на външните работи Ананд Шарма (2006 г.) и министърът на външните работи Сушма Сварадж (2019), председателят на индийския парламент Сомнатх Чатърджи (2008 г.) и др. при техните официални посещения в България. Клубът поддържа активни отношения на сътрудничество с всички основни български институции, имащи отношение към Индия, и с Индийско-българското дружество за приятелство в Индия. Подкрепя изявите на гостувалите у нас индийски изпълнители и състави, организира специално за своите членове прояви за среща с такива гости. В списание „Светилник” отразява и всички по-важни свързани с България

Членство в Клуб "Приятели на Индия"

Желанието за членуване в  Клуб „Приятели на Индия” се заявява писмено до Председателя на Управителния съвет на Клуба със заявление по образец, което включва и препоръка – една, ако е дадена от настоящ член на Клуба, или две, ако са от външни за Клуба лица.

Изтеглете устава от тук !

Изтеглете заявлението за членство от тук!