От главния редактор

01/01/1970

Вероятно днес няма човек, който да не е чувал за Индия. Въпреки това и понастоящем нашето знание за тази велика страна често се свежда до кратката и потенциално песимистична дефиниция „тъмна Индия“. Сиреч, колкото и да навлизаш в потайности- те на индийската култура, история, митология и т.н., времето няма да ти стигне, за да „събереш“ грамадния пъзел, наречен Индия. Да, сигурно Индия винаги ще си остане загадка, а нейните цивилизационни граници никога няма да бъдат обходени докрай… Но не бива да забравяме, че Индия е изключително щедра към онези, които искат да я опознаят: вече няколко хилядолетия индийците щедро споделят своята мъдрост с останалия свят и с присъщия само на тях интелектуален стоицизъм продължават да го правят и до ден днешен. Говоря за индийската литература – древна, средновековна и съвременна. Индийците ни оставят едни от най-древните писания, чиито художествени достойнства се допълват от разтърсващи философски обобщения. Древната индийска мъдрост, наречена веда, отдавна се е превърнала в мерило за истинността и прозрението. Това е причината в първия брой „Литературен светилник“ да бъдат включени химни и самовъзхвали от Атхарваведа, Ригведа и самаведа, преведени от мои колеги-индолози.

Но както казах, днес Индия не само олицетворява величието на древната мъдрост, но и демонстрира небивалия устрем към бъдещето. Това е страна, населена от стотици народи, говорещи различни езици и диалекти, но признаващи мястото на обединяващия всички тях език хинди и отчитащи ролята, която изпълнява английският език в съвременното мулти- етническо индийско общество. Затова на страниците на това издание ще намерите немалко доказателства за това, че индийската проза и поезия днес се твори не само върху хартия, но и във виртуалното пространство. Ще се запознаете с най-последните творби, публикувани в онлайн списанията за литература в Индия. Някой ще рече: не е ли твърде рисковано да събираш ведно „Химн към Агни“ и поезията на Гаган Гил? Ще отговоря така: та нали искаме да опознаем днешна Индия! Страна, изтъкана от древни традиции и причудлива съвременност.

Проф. дфн Александър Федотов