Събития

Отминали събития...

27/10/2017

Разпространение и усвояване на музика от Индия и България

Разпространение и усвояване на музика от Индия и България

Клуб „Приятели на Индия”, специалност Индология в СУ и Посолството на Р Индия в България Ви канят най-учтиво на презентацията Разпространение и усвояване на музика от Индия в България от доц. д-р Иванка Влаева-Стоянова с представяне на новата ѝ книга „Музика в ...

28/09/2017

Индия в българската наука - научен форум

Индия в българската наука - научен форум

Клуб „Приятели на Индия”, Българска академия на науките,  Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и Посолството на Р Индия в България      Ви канят най-учтиво на научния форум      ВТОРА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ  „ИНДИЯ В БЪЛГАРСКАТА НАУКА“ 15-16 ЮНИ 2017 ...

06/09/2017

Кукленият театър в Раджастхан - естетика на сценичната презентация

 Кукленият театър в Раджастхан - естетика на сценичната презентация

Клуб „Приятели на Индия”, специалност Индология в СУ и Посолството на Р Индия в България     Ви канят най-учтиво на       беседа тридесет и пета от клубната Лектория на тема

14/08/2017

Николай Райнов и Индия

Николай Райнов и Индия

Клуб „Приятели на Индия”, Фондация „Проф. Николай Райнов“ и Посолството на Р Индия в България   Ви канят най-учтиво на среща на тема   НИКОЛАЙ ...

29/03/2017

Форум - Индия в българското културно пространство

Форум - Индия в българското културно пространство

Клуб „Приятели на Индия”, специалност Индология в СУ и Посолството на Р Индия в България Ви канят най-учтиво на форум   Индия в българското културно пространство   28 март 2017 г., вторник, 14.30-18.00 ...