Индия в българската наука - научен форум

28/09/2017

Клуб „Приятели на Индия”,
Българска академия на науките,
 Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и
Посолството на Р Индия в България

    

Ви канят най-учтиво на научния форум     

ВТОРА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ 
„ИНДИЯ В БЪЛГАРСКАТА НАУКА“
15-16 ЮНИ 2017 Г. 
Посветена на 70-годишнината от обявяването на Независимостта на Индия


ОТКРИВАНЕ: 15 юни 2017 г., четвъртък, 09.30 ч., 
в големия салон на централната сграда на 
Българска академия на науките, ул. „15-ти ноември” № 1