Литературен светилник

Химн към Нощта

Химн към Нощта

Ратри не се свързва с непрогледния мрак, а със светлия, озарен от звезди небосвод. Богинята на нощта закриля хората от заплахите, които крие тъмнината, и им осигурява покой в края на деня. Ратри е сестра на зората и под името Накта е възпята в някои химни като двоинствено божество заедно с Ушас. в Ригведа й е посветен само един химн. Химн към Нощта Ригведа Х. 127     1. Нощта огледа се, пристъпваща напред, на вси ...

Химни към Зората

Химни към Зората

Богинята Ушас¹ персонифицира зората. Тя се описва като родена в небето красива млада жена, която разпръсва със заревото си тъмнина- та и дарява благоденствие на всички същества. Богинята пробужда хората и животните и им предоставя закрила и дълъг живот. Често е призовавана от ведическите жреци да им осигури поетическа слава и богато жертвено възнаграждение. Макар в Ригведа да са й посветени едва двадесет химна, тя изпълнява изключително важна роля в космогеничния мит. сиянието й изпълва ...

Химн за Земята

Химн за Земята

Химнът за Земята е един от най-красивите и изразителни химни в Атхарваведа. Тук Земята е описана като майка хранителка, поддържаща всичко, като търпелива, понасяща всичко твърда шир, носеща всички миризми и ухания, която се появява сред космическите води и е облечена в огън. Целият химн или части от него се използват като благословии и при различни ритуали: в церемонията за осигуряване на здравина на сгради и постройки; при обръщение към бога пазител на основата на дома вастошпати; ...

От главния редактор

От главния редактор

Вероятно днес няма човек, който да не е чувал за Индия. Въпреки това и понастоящем нашето знание за тази велика страна често се свежда до кратката и потенциално песимистична дефиниция „тъмна Индия“. Сиреч, колкото и да навлизаш в потайности- те на индийската култура, история, митология и т.н., времето няма да ти стигне, за да „събереш“ грамадния пъзел, наречен Индия. Да, сигурно Индия винаги ще си остане загадка, а нейните цивилизационни граници никога няма да бъдат ...

От отговорния редактор

От отговорния редактор

Халбфас, един от най-забележителните съвременни познавачи на индийската философия и култура, твърди, че „духовната среща“ между Индия и Европа, между Изтока и Запада трябва да допринася за това „отделни хора или групи от хора с различен културен, лингвистичен или религиозен бекграунд да се забележат един друг, да отбележат взаимната си различност и да започнат (по позитивен или негативен маниер) да откликват един на друг… „Реших да започна краткото предисловие ...