Page 1 - Svetilnik_18_1-120
P. 1

ТЕМА НА БРОЯ


             125 години

             от рождението на
             д-р Бхимрао Рамджи Амбедкар

            ПРЕДСТАВЯМЕ


             Художникът Любен Стоев


             Дизайнерът Рохит Бал

             Щатът Махаращра
   1   2   3   4   5   6