ИНДИЯ И БРИКС

10/06/2015

Клуб „Приятели на Индия”,
специалност Индология в СУ „Св. Кл. Охридски” и
Посолството на Р Индия в България

Ви канят най-учтиво на беседата
 
 
 
Индия и БРИКС
от Цветелина Игнатова-Гечева
трети секретар в отдел Южна Азия на дирекция ААО в МВнР
и хоноруван преподавател в специалност Индология на СУ
 
 
10 юни 2015 г., сряда, 18.30 ч., в Заседателна зала 1 на Ректората на
Софийския университет „Св. Климент Охридски”, бул. „Цар Освободител” № 15