Образът на далитите в популярното индийско кино

21/01/2016

 

 

Клуб „Приятели на Индия”,
специалност Индология в СУ и
Посолството на Р Индия в България

Ви канят най-учтиво на беседа 33-та от клубната Лектория на тема
 

Образът на далитите в 
популярното индийско кино

от д-р Прем Синх

гост-преподавател по хинди в специалност Индология на 
Софийския университет „Св. Климент Охридски”
 
21 януари 2016 г., четвъртък, 18.00 ч., 
в Заседателна зала 1 на Ректората на Софийския университет, 
бул. „Цар Освободител” № 15