India and the European Union: a Strategic Partnership

17/06/2016

 

Специалност Индология и програми
 „Европейски съюз и европейска интеграция” и
„Южна, Източна и Югоизточна Азия” в СУ,
Клуб „Приятели на Индия” и
Индологическа фондация „Изток-Запад”

Ви канят най-учтиво на презентацията
(на английски език)
 
India and the European Union:
a Strategic Partnership
от проф. Раджендра К. Джейн
Център за европейски изследвания,
Университет „Джавахарлал Неру”, Делхи, Индия
 
 
17 юни 2016 г., петък, 18.30 ч., Конферентна зала, Ректорат
на Софийския университет, северно крило, бул. „Цар Освободител” № 15