Ayurveda: the Science of the Oneness of Body, Mind and Soul

20/06/2016

Специалност Индология в СУ „Св. Климент Охридски”,
Фондация „Девам” и
Клуб „Приятели на Индия”

Ви канят на беседа на тема
 
Ayurveda: the Science of the Oneness of Body, Mind and Soul
(Management of Digestive  Disorders)
от д-р Партап Чаухан, Индия
 
Беседата ще бъде на английски език.
 
20 юни 2016 г., понеделник, 17.00 ч., в Зала 20 на
Центъра за източни езици и култури на СУ, бул. „Т. Александров” № 79
(спирка „Опълченска” на метрото)