Първото издание на All Lights Film Festival и раждането на Indiwood

05/11/2016

 

Клуб „Приятели на Индия”,
специалност Индология в СУ и
Посолството на Р Индия в България

Ви канят най-учтиво на презентацията
 
 
Първото издание на All Lights Film
Festival и раждането на Indiwood
от доц. д-р Андроника Мартонова
 
 
2 ноември 2016 г., сряда, 18.00 ч., в Конферентната зала на Ректората на
Софийския университет, северно крило, бул. „Цар Освободител” № 15