Форум - Индия в българското културно пространство

29/03/2017

Клуб „Приятели на Индия”,

специалност Индология в СУ и

Посолството на Р Индия в България

Ви канят най-учтиво на форум

 

Индия в българското културно пространство

 

28 март 2017 г., вторник, 14.30-18.00 ч., в Заседателна зала 1 на Ректората

на Софийския университет, бул. „Цар Освободител” № 15