Образователната система и новата политика в областта на образованието в Индия

10/10/2022

 Клуб „Приятели на Индия”,
специалност Индология в СУ
и
Фондация „Девъм“
представят

 Образователната система и новата политика в областта на образованието в Индия
презентация от Малвика
с превод на български език

 

посветена на 75-годишнината на Независима Индия

10 октомври 2022 г., понеделник, 18:30 ч., Конферентна зала
Ректорат на Софийския университет, бул. „Цар Освободител” № 15