Лектория: Жената в съвременната индийска проза

09/03/2012


Клуб „Приятели на Индия”, с

пециалност Индология в СУ и

Посолството на Р Индия в България

ви канят най-учтиво на


БЕСЕДА ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ОТ КЛУБНАТА ЛЕКТОРИЯ на тема
 
Жената в съвременната индийска проза
лектор д-р Нараяна Раджу, гост-преподавател по хинди в специалност Индология на Софийския университет
 
9 март 2012 г., петък, 18.00 ч., в Заседателна зала 1 на Ректората на
Софийския университет, бул. „Цар Освободител” № 15