Член клуб Приятели на Индия

Желанието за членуване в Клуб „Приятели на Индия” се заявява писмено до Председателя на Управителния съвет на Клуба със заявление по образец, което включва и препоръка – една, ако е дадена от настоящ член на Клуба, или две, ако са от външни за Клуба лица.