Литературен Светилник, брой 1/2012

Индийска поезия от дълбините на хилядолетията

Химн за Земята
Атхарваведа XII.1
Химни към Зората
Ригведа VI.64–65
Химн към Нощта
Ригведа Х.127
Химн към Агни
Самаведа I.1

Поезия и проза на хинди

Гаурав Соланки
Защо е прегръдките ти няма рибки?
Гаган Гил
Из „Ненавременно желание“, „Туп-туп сърце туп-туп” и „Буда в мрака”
Шям Авинаш
Три разказа
Варун Гровар
От другата страна

Англоезична проза

Кужали Маникавел
Госпожа Кришнан, Понеже сме неповторими и храбри, Коки и риби, Игра със статуетка
Индира Чандрашекхар
Съвършеният кадър
Кришангини
Портретът
Шамоел Ахмад
Тоалетката

Индийската литература на прага на XXI век