Клуб „Приятели на Индия” е основан на 8 февруари 1991 г. в София в клуба на Съюза на преводачите в България като обществена формация на българи, предимно от средите на интелигенцията, които по силата на своята професионална или служебна ангажираност или водени от жажда за знания са се докосвали до Индия и тя е оставила в сърцата и умовете им дълбока трайна следа. Инициатори са дългогодишните дейци на българо-индийското сътрудничество Владимир Ганев, Евгения Камова и Маргарита Георчева, а сред основоположниците на Клуба са имената на 101 български учени, писатели, журналисти, дипломати, художници, преводачи, индолози и общественици. Символично откриване на клубната дейност правят акад. Петър Динеков, поетът Найден Вълчев и временно управляващият тогава посолството на Р. Индия в България г-н Сани, като запалват в индийски светилник огъня на приятелството. За председател на Клуба е избрана акад. Вера Мутафчиева, за първи зам.-председател – Любомир Попов, който е първият български посланик в независима Индия по времето на министър-председателството на Джавахарлал Неру. Сред първите беседи и тематични вечери са изнесените от проф. Веселин Трайков и проф. Александър Шурбанов – също зам.-председатели на Клуба. Измежду основните прояви през последвалите години се помнят провеждането през 1997 г. на инициираната от Клуба и организирана съвместно с Българска академия на науките и Центъра за източни езици и култури в Софийския университет „Св. Климент Охридски” първа голяма научна конференция за Индия в България – „Индия в българската наука”, излизането на първия брой на клубния годишник „Светилник” през същата година, концертът на изпълнителката на индийски класически танци одиси Раджашри Бехера в зала 2 на НДК през 1999 г., голямата художествена изложба по повод десетгодишнината от създаването на Клуб „Приятели на Индия” с участието на над двадесет именити съвременни български художници, приятели на Индия, сред които акад. Светлин Русев, Юлий Минчев, проф. Румен Скорчев, проф. Андрей Даниел, Стоян Цанев, Георги Чапкънов,  Георги Върлинков, Любен Стоев, Венета Василева и др., честванията на 50-годишнината от Независимостта на Индия, на 50-годишнината от установяването на дипломатически отношения .

Към Клуба през годините се присъединяват над 500 души, включително множество видни български творци и изпълнители, учени и общественици, сред които наред с вече споменатите и проф. Александър Фол, акад. Панайот Бончев, акад. Чудомир Начев, проф. Иван Маразов, акад. Антон Дончев, Любомир Левчев, Георги Константинов, проф. Снежана Барова, проф. Николай Кауфман, д-р Петър Берон, проф. Стойна Баналиева, Владимир Голев, Калина Ковачева, Надежда Кутева, Росица Баталова, Гергина Тончева, Даниела Кънева, Тодор Кюранов, Венцеслав Евтимов, проф. Станислав Памукчиев и много други. Мнозина от тях са сред членовете-основатели на Клуба. Избраното през 2010 г. ново ръководство на Клуб „Приятели на Индия”, с председател проф. Александър Шурбанов, събира заедно някои от първите му членове с най-младото поколение в него.Това през 2015 г., с председател Даниела Кънева, продължава тази линия на приемственост и същевременно даване на възможност на младите в клуба да участват по-активно в решенията за дейността и облика му. За годините на своето съществуване Клубът се утвърди не само като средище на хората с интереси към богатото културно наследство и впечатляващите съвременни постижения на Индия, но и като една от формите за поддържане и развиване на традиционното приятелство между България и Индия.


     Клуб „Приятели на Индия” организира или участва в срещи с гости от Индия от най-различен ранг и области – писатели, университетски преподаватели, парламентаристи, държавни ръководители на Р. Индия, сред които двама от бившите й президенти – д-р Шанкар Даял Шарма (1994 г.) и д-р Абдул Калам (2003 г.), вицепрезидентът Кришан Кант (2000 г.), държавният министър на външните работи Ананд Шарма (2006 г.) и председателят на индийския парламент Сомнатх Чатърджи (2008 г.) при техните официални посещения в България. Клубът поддържа активни отношения на сътрудничество с всички основни български институции, имащи отношение към Индия, и с Индийско-българското дружество за приятелство в Индия. Подкрепя изявите на гостувалите у нас индийски изпълнители и състави, организира специално за своите членове прояви за среща с такива гости. В списание „Светилник” отразява и всички по-важни свързани с България