Клуб „Приятели на Индия” е доброволно сдружение с нестопанска цел и общественополезна дейност, регистрирано по ЗЮЛНЦ юридическо лице, което организира културни прояви – беседи, прожекции, спектакли, семинари, срещи, чествания и изложби, свързани с Индия.

 

С дейността си Клуб „Приятели на Индия“ има за цел да запознае българската общественост с различни аспекти на културното и историческо наследство на Индия, както и на нейното настояще, с достиженията на българската научна индология, с развитието на междудържавните отношения и възможностите за разгръщане на неправителствените и стопански връзки между България и Индия, с творчеството на български художници, писатели, музиканти и изследователи, създали произведения свързани с Индия, с дейността на български състави и изпълнителски формации, разработващи теми от индийската традиция, с видни представители на индийските творчески и интелектуални среди, с индийското присъствие в българския обществен живот.

 

Клубът провежда Лектория – поредица от публични лекции от специалисти по Индия, предназначени за широка аудитория.  Печатното издание на Сдружението – списание „Светилник” – отразява неговата дейност и представя важни акценти от българо-индийските отношения и индийската действителност, наред с публикуване на художествена литература, актуална информация, анализи и обзори.

 

Клуб "Приятели на Индия" - ново ръководство 2015

Управителен съвет

Председател: Даниела Кънева

Зам. председатели: Маргарита Георчева, проф. Александър Федотов,  д-р Антоанета Заркова

Членове: проф. Андрей Даниел, Боряна Камова, Александър Богданов, Николай Янков, Дора Горненска

 

Клубен съвет

Атанас Атанасов, Веселин Сейков, Веселка Асенова, Георги Върлинков, Еленка Вълканова, Жана Русева, проф. Иван Камбуров, д-р Иванка Влаева, Илияна Ангелова, Лиляна Литкова, Людмила Класанова, доц. Милена Братоева, Момчил Веселинов, Надежда Кутева, Николай Янков, Радка Димитрова, Райна Заимова, проф. Снежана Барова, Цветан Стоянов.

 

Контролната комисия

проф. Иван Камбуров (председател), д-р Иванка Влаева, Радка Димитрова

 

Устав на Клуб „Приятели на Индия“