Първото издание на All Lights Film Festival и раждането на Indywood

 

 

 

 

 

Клуб „Приятели на Индия”,

специалност Индология в СУ и

Посолството на Р Индия в България

Ви канят най-учтиво на презентацията

 

 

Първото издание на All Lights Film

Festival и раждането на Indiwood

от доц. д-р Андроника Мартонова

 

 

2 ноември 2016 г., сряда, 18.00 ч., в Конферентната зала на Ректората на

Софийския университет, северно крило, бул. „Цар Освободител” № 15


Индийска музика в цвят, линия и форма

 

 

 

 

 

Клуб „Приятели на Индия”,

специалност Индология в СУ и

Посолството на Р Индия в България

Ви канят най-учтиво на презентацията

 

Индийска музика в цвят, линия и форма

от доц д-р Иванка Влаева-Стоянова

 

11 октомври 2016, вторник, 18.00 ч., в Конферентната зала на Ректората на Софийския университет,

северно крило, бул. „Цар Освободител” № 15

 


Лекция за аюрведа от д-р Партап Чаухан

 

 

 

 

Специалност Индология в СУ „Св. Климент Охридски”,

Фондация „Девам” и

Клуб „Приятели на Индия”

Ви канят на беседа на тема

 

Ayurveda: the Science of the Oneness of Body, Mind and Soul

(Management of Digestive  Disorders)

от д-р Партап Чаухан, Индия

 

Беседата ще бъде на английски език.

 

20 юни 2016 г., понеделник, 17.00 ч., в Зала 20 на

Центъра за източни езици и култури на СУ, бул. „Т. Александров” № 79

(спирка „Опълченска” на метрото)


Индия и Европейският съюз - презентация

 

 

 

 

 

Специалност Индология и програми

 „Европейски съюз и европейска интеграция” и

„Южна, Източна и Югоизточна Азия” в СУ,

Клуб „Приятели на Индия” и

Индологическа фондация „Изток-Запад”

Ви канят най-учтиво на презентацията

(на английски език)

 

India and the European Union:

a Strategic Partnership

от проф. Раджендра К. Джейн

Център за европейски изследвания,

Университет „Джавахарлал Неру”, Делхи, Индия

 

 

17 юни 2016 г., петък, 18.30 ч., Конферентна зала, Ректорат

на Софийския университет, северно крило, бул. „Цар Освободител” № 15