Документален филм за българската индология

 

 

 

 

Вече повече от 30 години сред авторитетните академични специалности на Софийския университет е специалност Индология. Тя привлича най-вече тези сред тях, които искат да получат единствено по рода си задълбочено и всеобхватно научно познание за нейната история, философия, литература, религии, изкуства, икономика и политическо развитие, както и да изучават езиците на Индия – санскрит, хинди, урду и др. В специалност Индология работят единствените в страната високо квалифицирани специалисти в сферата на Индологията.

Документалният филм „ИНДИЯ : УСЕЩАНЕ И ОПИТ“ представя всички тях – студентите и преподавателите от специалност Индология на СУ „Св. Климент Охридски“, които превърнаха този департамент в една „малка Индия“ в България. 

Първата част на филма проследява сложния и понякога драматичен път на развитието и утвърждаването на специалността, нейните основни цели, постижения и перспективи. 
Втората част на филма е посветена на личния опит, преживявания и спомени на настоящи студенти и на вече дипломирани индолози.

Линк към първа частhttps://www.youtube.com/watch?v=9dBINT0udAo

Линк към втора част:  https://www.youtube.com/watch?v=-YpkBdXVDBo