Списание „Светилник” е  създадено през 1997 г. като годишник на Клуб „Приятели на Индия”.  Първият брой на „Светилник” е скромно издание, осъществено на обикновен принтер и размножено на ксерокс. От брой 2-ри нататък „Светилник” излиза в книжно тяло, а от брой 3-ти – в богато илюстрирано цветно издание. Замислено като годишник, отразяващ дейността на Клуба, списание „Светилник” прерасна в издание богато на разностранна информация за Индия, за нейната пъстра традиция, авангардни достижения, богата история, култура, изкуства и литература, впечатляваща природа, архитектурни забележителности, знаменити личности, за съвременния й облик и напредък.

Все по-често в списанието намират място авторски наред с преводните материали. С особено значим принос за появата и израстването на Светилник са проф. Александър Фол – един от инициаторите за издаването му, проф. Веселин Трайков – негов дългогодишен главен редактор, именитият ни художник Юлий Минчев – кръстник на списанието и до смъртта си негов художествен оформител, и Евгения Камова, която непрестанно разширяваше и обогатяваше обхвата му и многообразието от включени в него теми. С отпечатването наСветилник са свързани главно издателствата „Балкани” и „гера арт”. Обновеният през 2010 г. екип на Светилник начело с новия главен редактор проф. Александър Федотов, чертае планове за понататъшното разгръщане на изданието. През юни 2012 г. очаквайте новото издание на Клуб „Приятели на Индия” – Литературен Светилник.

Редакционен съвет:

проф. дфн Александър Шурбанов
       дюн Владимир Ганев 
       проф. дфн Александър Федотов
       проф. дфн Татяна Евтимова 
       проф. Иван Камбуров

 

Главен редактор:

проф. Александър Федотов

 

Редакционна колегия на Светилник:

Отговорен редактор: Боряна Камова

С.К.Бхати
       Жана Русева 
       д-р Иванка Влаева
       Георги Върлинков
       Илияна Ангелова
       Николай Янков

 

 

Редакционна колегия на Литературен Светилник:

Отговорен редактор: проф. Милена Братоева


Надежда Розова
Александър Богданов
Елица Константинова
Елена Щерева